Opbouw van het traject

Jij bent een unieke persoon met je persoonlijke en mogelijk professionele vragen en behoeften. Het traject is daarom maatwerk en afgestemd op jou vraag en behoefte. Elk traject kent wel een paar vaste onderdelen:

  • Oriëntatie
  •  Intake en analyse
  • Gesprekken, activiteiten en oefenen
  • Afronding en afscheid

Oriëntatie

Het traject begint met een (kosteloos) oriënterend gesprek. Het doel van dit gesprek is om een duidelijk beeld te krijgen van je hulpvraag en persoonlijke achtergrond: wat wil je leren, ontwikkelen of veranderen en welke factoren in jou situatie zijn daarbij relevant? Als je vraag nog niet helemaal helder hebt dan werken we eerst aan verheldering van je vraag. Na dit gesprek geef ik je aan of ik denk dat ik de juiste persoon ben om jou te begeleiden.

Intake en analyse

Als we het traject ingaan dan voeren we het intakegesprek. We brengen je levensloop in kaart, je huidige situatie en gedrag. Vervolgens maken we een analyse: wat is er aan de hand? Dan stellen we een werkplan op met wederzijdse afspraken en doelen:  het door jou gewenste nieuwe gedrag.

Gesprekken, activiteiten en oefenen

In de gesprekken hierna begint het daadwerkelijke traject. Je bespreekt waar je tegen aan loopt of wat je wilt veranderen en ik help je waar mogelijk gedachten of gedragspatronen te veranderen. Het aantal gesprekken hangt af van de aard en de ernst van je vraag. Het nieuwe gedrag oefen en borg je mbv oefeningen en reflectie

Afronding en afscheid

Ik vind het belangrijk om aandacht te besteden aan de afronding van het traject en een goed afscheid. We evalueren en kijken terug of en hoe je je doelen hebt bereikt. Het kan ook zijn dat we vaststellen dat je beter  via een andere route aan je hulpvraag kunt werken.