Transactionele Analyse (TA)

Ik werk onder andere vanuit de Transactionele Analyse. TA is een theorie over persoonlijkheid, gedrag, communicatie en verandering. Met behulp van eenvoudige modellen wordt je je bewust van je gedachten, gevoelens, behoeften en gedrag, onderzoek je ze, leer je de betekenis er van te begrijpen en verandering aan te brengen.

In de Transactionele Analyse (TA) heb ik een prachtig en krachtig middel gevonden dat de complexiteit en diepgang  van jezelf, je relaties, groepen en organisaties waarin je leeft en werkt zichtbaar,  begrijpelijk en hanteerbaar maakt. Pijlers onder het denken en doen vanuit de TA zijn: het geloof in de zelfverantwoordelijkheid en het zelfsturend vermogen van mensen, het is voor iedereen te begrijpen. Grondlegger is de psychiater Eric Berne (1910-1970).

Lichaamstaal: Embodied Coaching en Therapie

Mensen hebben relaties met andere mensen nodig om gezond en effectief met het leven om te gaan. Om de relaties te onderhouden communiceren we met elkaar. Communicatie in de menselijke relaties verloopt grotendeels via lichaamstaal. Mijn visie is dat lichaam en geest nauw met elkaar zijn verbonden. Je lichaam is wijs en laat zien waar je je zelf (nog) niet van bewust bent, het geeft de antwoorden op je vragen al aan.

Ik combineer het werken met de concepten van de TA met het werken met lichaamstaal zodat je gedurende je veranderingsproces geest en lichaam verbindt en je de verandering op een dieper niveau kunt ontwikkelen.

Werken met lichaamstaal betekent dat ik je lichaamstaal zoals houding en gebaren observeer en benoem. Ik kan je vragen een gebaar te herhalen of te vergroten, wat je voelt of wat je neiging is om te doen. Ik raak je in principe niet aan