Welkom bij JAKCoaching : mijn praktijk voor coaching en therapie.  

Ben je op zoek naar …

je energie en je grenzen?

je verlangens en behoeften?

een goede balans tussen activiteiten en ontspanning in je leven?

je vroegere veerkracht?

gedachten en gevoelens die je helpen en stimuleren?

je onbewuste en onderbewuste processen die je gedachten, gevoelens en je handelen sturen?

inzicht in je patronen die je belemmeren en beperken?

Als je mijn website hebt gevonden dan ben je misschien op zoek naar hulp omdat je bij jezelf gewoontes, symptomen, lichamelijk en / of  geestelijk, ervaart die je je in je dagelijkse leven in de weg zitten. Symptomen zoals gevoelens zoals niet lekker in je vel zitten, lusteloosheid, doelloosheid, somberheid, snel geïrriteerd zijn, slecht slapen, piekeren, hoofdpijn, gevoelens van angst, pijn, verdriet, boosheid of  negatieve denkpatronen.

Het dagelijks leven kan veeleisend zijn, is emotioneel soms belastend en doet een groot appèl op je verantwoordelijkheid. Het combineren van je persoonlijke welzijn, gezin en werk kan bijvoorbeeld een hele uitdaging zijn. In elke levensfase kun je weer voor nieuwe vragen komen te staan die om aanpassing vragen. Plotselinge, onverwachte gebeurtenissen, het aanbreken van een volgende levensfase, studie, mantelzorg, veranderingen in je omgeving of werk kunnen er voor zorgen dat je balans gaat wankelen. Je kunt op verschillende manieren om aan met de gebeurtenissen in het leven. Dat noemen we je coping stijl. Soms stapelen de gebeurtenissen zich zo snel of zo hoog op dat je gebruikelijke coping stijl te kort schiet. Vaak merk je dat aan de signalen die ik hiervoor beschrijf.

Verandering

Wanneer er geen lichamelijke oorzaak is voor je klachten dan  kan coaching je mogelijk helpen om inzicht te krijgen wat er aan de hand is en vooral om er een oplossing voor te vinden. Bij coaching onderzoeken we je vraag en de mogelijkheden voor verandering in het hier en nu. Met behulp van  therapie onderzoeken we je vraag op  diepere lagen via de verbinding met je vroegere ervaringen en lichaamstaal en vinden we via die route aanknopingspunten voor verandering.

Ik bied coaching en therapie in de vorm van individuele gesprekken. Het startpunt van het traject is jou vraag, probleem of datgene wat jij wilt veranderen. Als je dat nog niet (helemaal) duidelijk hebt, werken we eerst aan de verheldering van je vraag.

Wat kun je bereiken?

Het doel van het traject is dat je de regie (terug) neemt over je leven op het gebied van je vraag. Dat noemen we: autonomie.

Autonomie betekent: zelfstandig kunnen functioneren, zowel individueel als in de relatie  met anderen (Kouwenhoven, 2010). Autonomie draagt bij aan vergroting van je eigen individuele en persoonlijke keuzemogelijkheden en bevordert je persoonlijke groei. Ontwikkelen van autonomie helpt je om weer een stabiele, betrouwbare persoon, partner, ouder, vriend, vriendin te worden.

Je kunt beter omgaan met de veeleisendheid, de emotionele belasting en de verantwoordelijkheden van het dagelijks leven: je voelt je beter.